Rådgiverliste

Sikring af byrummet med pullerter og andet byrumsinventar er et samspil af mange forskellige forhold. Produkterne indgår i en større helhed, som har både sikkerhedsmæssige og arkitektoniske elementer.

Hos HITSA ved vi, at de bedste løsninger opnås, når man har den bedste viden til rådighed. Derfor opfordrer vi vores kunder til at indhente rådgivning fra aktører, som har kompetencer og ekspertise inden for trusselsvurdering, arkitektur m.m.

Det er især en forudsætning for et gennemarbejdet projekt, at der tages udgangspunkt i en risikovurdering.

Der findes flere rådgivere og virksomheder, som dækker de kompetencer, vi ikke selv kan tilbyde, når det gælder terrorsikring, fysisk sikring, køretøjshindring, landskabsarkitektur m.m.

Her på siden er nævnt et par eksempler på denne type rådgivere. Vi linker også nedenfor til steder, hvor man kan finde viden om byrumssikring og terrorsikring generelt.

Rådgivere og viden inden for terrorsikring og byrumssikring

Glemt dit kodeord?

|